archiwum kategorii: Klasa 7 (GCSE)

Wychowawca: Marta Galilej

Zawodowy nauczyciel języka polskiego i angielskiego z bogatym doświadczeniem w nauczaniu obu przedmiotów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pobyt w Anglii wiąże z odbyciem praktyki pedagogicznej w szkole brytyjskiej w ramach stypendium przyznanego przez warszawską fundację oświaty. W obszarze swoich zainteresowań – poza nauczaniem – wymienia język i kulturę krajów niemieckojęzycznych; dwukrotnie została laureatką stypendiów naukowych na uczelniach w Niemczech. W Polskiej Szkole Sobotniej w Northampton pracuje od 2016 roku, w której zajmuje się przygotowaniem młodzieży do egzaminu z języka polskiego na poziomie GCSE.

Klasa 7