Jakich przedmiotów uczy Polska Szkoła Sobotnia?


Nasza szkoła uczy i rozwija poczucie polskości na każdym etapie edukacji. W klasach przedszkolnych i wczesnoszkolnych uczymy przez zabawę, skupiając się na zainteresowaniach dzieci. W klasach starszych uczniowie uczą się nie tylko języka polskiego, ale również historii i geografii Polski.

W naszej szkole odbywają się również lekcje religii.