Ile sobót obejmuje rok szkolny ?


Rok szkolny to 34-35 sobót według kalendarza przyjętego przez Zarząd szkoły.