Program Nauczania


Program nauczania w Polskiej Szkole Sobotniej w Northampton opracowany został zgodnie z wytycznymi MEN  zawartymi w Podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą (z 2010 roku).


plan nauczania

Podstawę programową w formacie PDF można zobaczyć TUTAJ.