Kadra Pedagogiczna


KADRA PEDAGOGICZNA

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

.

ZARZĄD SZKOŁY (sala B19 Korytarz)
DYŻURNI (sala B19)
Magdalena Karuś
Katarzyna Błaszczyk
Włodzimierz Tarasiewicz
Edyta Plazak Kowal
Dawid Michniewski
Melania Michniewska
Jakub Cegielski
Mateusz Peryt

 

 

KLASA NAUCZYCIEL
NAUCZYCIEL ASYSTENT
SALA
3-latki mgr Kamila Arapinowicz
mgr Katarzyna Matty
B19
4-latki lic. Magdalena Leśniewska
mgr Anna Grad
B17
0 lic. Anna Sikorska
mgr Natalia Danielewicz
B11
1a mgr Aneta Darmofał B16
1b mgr Mariusz Arapinowicz
Anna Redel
B15
2a mgr Sylwia Rogozińska
Monika Rombel
B14
2b mgr Edyta Najberg-Pietrzak
Marta Kociucka
B13
3a lic. Ewa Bellwon Biblioteka
3b mgr Edyta Zarzycka B 18
4a lic. Dominika Jaśkiewicz B20
4b mgr Olga Balkiewicz B12
5  mgr Anna Budkowska B Hall
6 mgr Beata Wiciak B Hall
7 mgr Marta Galilej B20 Hall
8 mgr Katarzyna Niekrasz B6 Hall
Religia Ksiądz mgr Artur
Ksiądz mgr Janusz Zbroniec
Administracja
Biblioteka
Dominika Michniewska GÓRNY KORYTARZ