Kadra Pedagogiczna


KADRA PEDAGOGICZNA

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

.

ZARZĄD SZKOŁY (sala B19)
DYŻURNI (sala B19)
Magdalena Karuś
Katarzyna Błaszczyk
Włodzimierz Tarasiewicz
Mariusz Kowal
Melania Michniewska
Jakub Cegielski
Mateusz Peryt

 

 

KLASA NAUCZYCIEL
NAUCZYCIEL ASYSTENT
SALA
3-latki Magdalena Leśniewska
Edyta Plazak Kowal
Natalia Danielewicz
B9
4-latki Kamila Arapinowicz
Katarzyna Matty
B1
0a Maria Cassidy
Monika Rombel
B2
0b Anna Sikorska
Anna Grad
 B3
1a Mariusz Arapinowicz
Aleksandra Jagura
B16
1b Patrycja Smuga
Anna Olechowicz
B15
2a Aneta Darmofał
Paulina Roczkowska
B14
2b Edyta Luszczyk
Natalia Gielacińska
B13
3a Edyta Zarzycka B17
3b Ewa Bellwon B18
4 Dominika Jaśkiewicz B12
5  Beata Wiciak B11
6 Anna Budkowska B8
7 Marta Galilej B20
8 Katarzyna Niekrasz B10
Religia Ksiądz Paweł
Administracja
Biblioteka
Dominika Michniewska GÓRNY KORYTARZ