Kadra Pedagogiczna


KADRA PEDAGOGICZNA

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

.

ZARZĄD SZKOŁY
DYŻURNI 
Magdalena Karuś
Katarzyna Błaszczyk
Włodzimierz Tarasiewicz
Mariusz Kowal

 

 

KLASA NAUCZYCIEL
NAUCZYCIEL ASYSTENT
SALA
3-latki i 4-latki Natalia Danielewicz
Edyta Plazak Kowal
Marlena Żmuda
B1
0 Natalia Gielacińska
Melania Michniewska
Tomasz Zdzioch
 B2
1a Maria Cassidy
Monika Rombel
B16
1b Anna Sikorska
Eryk Majoch
B15
2a Mariusz Arapinowicz
Aleksandra Jagura
B14
2b Patrycja Smuga
Anna Olechowicz
B13
3a Ewelina Piotrowska-Witula B17
3b Ewa Bellwon B18
4 Edyta Zarzycka B12
5  Karolina Sieprawska B11
6 Wioleta Malinowska B8
7 Marta Galilej B9
8 Katarzyna Niekrasz B10
Administracja
Biblioteka
Dominika Michniewska GÓRNY KORYTARZ
Sekretariat B3