Czy Polska Szkoła Sobotnia organizuje zajęcia dodatkowe?


W roku szkolnym 2019-2020 nasza szkoła wraz z Lokomotywą organizowała zajęcia taneczne dla naszych uczniów. Mamy nadzieję, że będą one kontynuowane w nowym roku szkolnym.

Nasi uczniowie wraz z nauczycielami biorą również czynny udział w życiu lokalnej społeczności.