Zarząd SzkołyZARZĄD POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ W NORTHAMPTON

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
mgr Włodzimierz Tarasiewicz Prezes Zarządu
mgr Magdalena Karus Dyrektor Szkoły
lic. Katarzyna Błaszczyk Dyrektor Finansowy