Czy szkoła wydaje świadectwa?


Tak, jest to dokument wewnętrzny, który zawiera najważniejsze informacje o osiągnięciach edukacyjnych dziecka
na danym etapie edukacyjnym wraz z ocenami.