Gdzie i w jakich godzinach odbywają się zajęcia lekcyjne?


Zajęcia odbywają się w soboty według kalendarza szkolnego -link do strony-

Dla klas 3-latkow – 0 klasy 9:15-12:30

Dla klas 2-8 – 9:15-12:45

Polska Szkoła Sobotnia w Northampton ma swoją siedzibę w budynku angielskiej szkoły Caroline Chisholm School.

Caroline Chisholm School
The Wooldale Centre for Learning
Wootton Fields, Northampton
Northamptonshire
NN4 6TP