Czy szkoła jest płatna?


Tak. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry. Stała opłata za semestr wynosi…… za pierwsze dziecko. …… za drugie dziecko oraz ….. za trzecie dziecko. Wszystkich uczniów obowiązuje również jednorazowa opłata – (zwrotny) depozyt biblioteczny w wysokości £10, który przechodzi z roku na rok razem z uczniem.