Czy Polska Szkoła Sobotnia kończy się egzaminami?


Uczniowie naszej szkoły są przygotowywani do podejścia do egzaminów GCSE i ALevel z języka polskiego w klasach 7 i 8. Decyzja przystąpienia do egzaminów pozostaje w gestii ucznia i rodzica.

Uczeń może zdawać egzaminy GCSE, jak również Alevel z języka polskiego w swojej szkole angielskiej lub w naszej zaprzyjaźnionej Bosworth Collage Northampton.