Jak wyglądają opłaty za szkołę ucznia kontynuującego naukę?


Opłaty za szkołę w nowym roku szkolnym 2012/2021 kształtują się odpowiednio:

  • dziecko pierwsze – £160
  • dziecko drugie – £140
  • dziecko kolejne – £120

REASUMUJAC:  Oplata semstralna £160 minus wpisowe wysłane z karta zgłoszeniową w wysokości  £40

Opłaty za szkołę prosimy wpłacać na konto bankowe:       

       Lloyds TSB
       Sort code: 30-96-09
       Account no: 36674760

Proszę w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka.

Przypominamy o tym, że rodzice uczniów mają obowiązek regularnego dokonywania opłat za szkołę, w wyznaczonym terminie oraz w wysokości ustalonej przez Zarząd Szkoły.